Як в жіночому русі "За майбутнє" долають стереотипи

16.03.2021 16:06

Справді, всі значні соціальні рухи, всі прогресивні перетворення передбачають активну участь жінок. Відстоювання громадянських прав, профспілкова діяльність, боротьба проти утисків і дискримінації, екозахист — скрізь у активі та серед рядових учасників ми бачимо значну кількість жінок. Більше того, маніфестація політичних та соціальних свобод у тих випадках, коли традиційні парламентські методи виявляють свою неефективність, відбувається не просто за участю жінок, а при безпосередній підтримці жіночих організацій, що яскраво видно на прикладах протестів у Польщі, Білорусі, Франції, США та в інших країнах.

Важливим досягненням сучасних жіночих організацій є те, що, зберігаючи автономність та власні цілі, вони беруть участь у процесах, значущість яких виходить далеко за межі традиційних "жіночих" питань і проблем. Також варто відзначити те, що поряд із звичною тактикою солідарності з рухами на захист прав національних меншин, жіночий активізм повертається до широких альянсів з різноманітними прогресивними силами, до боротьби за права більшості. Також простежується тенденція до подолання певного політико-ідеологічного ізоляціонізму з відтінком сектантства, у пастку якого в силу низки обставин потрапили представниці, так званого, радикального фемінізму.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Важливими і актуальними напрямами роботи жіночих організацій залишаються правозахисна діяльність, освіта та просвіта, подолання негативних дискримінаційних стереотипів, боротьба за рівні умови праці й рівну винагороду працівниць, розвиток особистісних якостей, підготовка жінок-лідерів у всіх галузях суспільної діяльності.

Навіть поверховий огляд основних напрямків розвитку жіночого руху демонструє відставання України від загальносвітових тенденцій. З іншого боку, дана особливість створює "нішу", до якої будуть залучатися та вже залучаються ті вітчизняні жіночі організації, діяльність яких орієнтована на довгострокову перспективу.

Однією з таких організацій, чи, скоріше, організаційних платформ сьогодні можна назвати Жіночий рух "ЗА МАЙБУТНЄ", створений відомою українською громадською діячкою Іриною Сусловою та її командою у складі однойменної політичної партії. Як вже було зазначено вище, таке поєднання цілком відповідає актуальним тенденціям розвитку жіночого активізму, бо дозволяє "вписати" жіночий рух у більш широку суспільно-політичну повістку і тим самим значно посилити його в плані ідеології та доступних ресурсів, а діяльності політичної партії надати виразно прогресивного напрямку.

Властивий сучасному жіночому руху реалізм відображений у місії організації, яка полягає в тому, "щоб кожна жінка проживала своє життя, як вона вважає за потрібне, незважаючи на існуючі в суспільстві стереотипи та традиційний розподіл ролей". Отже, акцент зміщується з подолання неподоланного — стереотипів та боротьби з вітряними млинами інституту традиційної родини на особистісний вибір жінки свого життєвого шляху в неідеальних умовах українського соціуму, попри стереотипи (з якими, звичайно, потрібно боротися, але не плекаючи надій на їхнє цілковите викорінення) та інституційні обмеження. Це друга особливість Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ", що визначає його актуальність, відповідність тенденціям, які спостерігаються у всьому світі.

Третя відмінна риса — наявність низки локальних кейсів під організаційною "парасолькою" руху, спрямованих на вирішення конкретних завдань, точніше, конкретних проблем жінок. Зокрема, це проект "Жіночий десант", який являє собою поєднання мережевої тренінгової структури з курсами самозахисту для жінок. Даний проект є відповіддю на надзвичайно високий рівень криміналу та ґендерного насильства в українському суспільстві, причому він знову ж таки передбачає трансформацію статусу жінки з пасивного об’єкту — жертви, на особу, яка активно здатна захистити себе та своїх близьких. Знов-таки акцентована особистісна, персоніфікована спрямованість активності жіночої організації, важливість її існування та діяльності для конкретної жінки, а не тільки для "жінок загалом".

Звичайно, що поряд з особливими рисами Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" його діяльності притаманні й традиційні для жіночої організації напрямки: боротьба з засиллям деструктивних стереотипів, наприклад, у рекламі, забезпечення законодавчих гарантій прав та свобод жінок, подолання проявів дискримінації жінок на робочому місці, захист інтересів таких груп жінок як матері, інваліди, тимчасово переміщені особи, військовослужбовці, жінки, які проживають у сільській місцевості.

Таким чином, в Україні, незважаючи на її відставання, створюються нові організаційні форми жіночого руху, які зберігають спадкоємність із попереднім етапом і при цьому орієнтовані на майбутнє — шляхом активної участі у творенні цього майбутнього. І не тільки завдяки назві.

Источник

Читайте также